Årets viktigste frokost!

Det skal være arbeidsplass for alle!

 

Tusenvis av lettere utviklingshemmede, som ønsker seg en jobb å gå til, starter dagen alene ved frokostbordet. Når dagen starter er det ingen som venter dem. Og det er refrenget. Uke etter uke. Måned etter måned. År etter år.

Den norske kulturen er tuftet på likeverd. Vi har et velferdssamfunn som skal ivareta alle – ikke minst de som har behov for hjelp til å leve et verdig og godt liv. Likevel er refrenget det samme år etter år – utviklingshemmede som trenger en tilrettelagt arbeidsplass, må altfor ofte stå mange år i kø før de får en arbeidsplass å gå til.

Er du utviklingshemmet og bor i Nordland er sjansen for en varig tilrettelagt arbeidsplass liten.  Bare 15% av utviklingshemmede mellom 18 og 25 år har et slikt tilbud her. For den store majoriteten er hverdagen nedslående. Det er ingen som venter på deg når du står opp om morgenen. Mens arbeidsledigheten i Norge ligger på rundt 4 prosent, står hele 67 prosent av de med lettere utviklingshemning uten arbeid eller dagtilbud.

Som vekstbedrift i Lofoten og Vesterålen, huser vi nærmere 200 ansatte med tilrettelagt jobb. Vi ser at våre arbeidstagere utfører en jobb det er grunn til å være stolt av. Hovedregelen er at de gleder seg til å gå på jobb – og det de produserer tilfører verdi. For dem selv. For lokalsamfunnet. Og for samfunnet for øvrig.

Når Stortinget åpner i 2018 venter det mange utfordringer. Hele landets statsbudsjett skal legges frem, og i år forventer vi at en gruppe som i stor grad er ekskludert fra norsk arbeidsliv blir tilgodesett med en større del av potten enn tidligere år. Både fordi alle mennesker har et ønske om å være til nytte og bidra til fellesskapet – og fordi det er god samfunnsøkonomi å ha mennesker i arbeid. Faktisk tilfører mennesker i tilrettelagte arbeidsplasser tilfører samfunnet verdier for mer enn 1,5 milliarder kroner årlig. Arbeid bidrar også til bedre psykisk helse, og utviklingshemmede med tilrettelagt jobb rapporterer om høyere livskvalitet enn de som ikke har en jobb å gå til.

Derfor har vi gått sammen, over hele landet, og inviterer både stortingspolitikere og lokalpolitikere til å spise frokost med oss den 4. oktober. Før brødskivene er fortært og dagen starter, skal de ha fått med seg vårt beskjedne, men likevel svært viktige budskap:

Vi forventer at Regjeringen bevilger 2000 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) i inneværende stortingsperiode

Det betyr ikke at vi er i mål. Det betyr heller ikke at alle de som venter i kø, får en jobb. Men det utgjør en god start, som vi håper politikerne følger opp i årene som kommer.

Alt for mye verdifull arbeidskapasitet går i dag til spille fordi ventetiden på en varig tilrettelagt jobb blir for lang. Nå forventer vi at politikerne tar grep for en betydelig samfunnsgruppe. For de som ikke roper høyest. Men som både fortjener og bør ha rett til å få sin plass i arbeidslivet

I Vesterålen arrangerer vi Årets Viktigste Frokost i forkant av Regionrådsmøte fredag 5.oktober. Vi gleder oss til å møte politikere og sette fokus på saken; Alle skal ha rett på en plass i arbeidslivet!

På vegne av alle oss som ønsker arbeid for alle:

Hadsel ASVO, Lødingen Arbeidssenter, Sortland Arbeidssenter, Vesterålen Vekst, Øksnes Vekst, Vestvågøy ASVO og Vågar Produkter.

Andre linker:

ASVL

Bladet Vesterålen

Foto: Mareno Leonhardsen, Bladet Vesterålen, blv.no
Hopp rett ned til innholdet