Hjelpemiddellager

Har du behov for hjelpemidler for en kortere eller lengre periode kan kanskje kommunens hjelpemiddellager være et alternativ. Vi i Furoria håndterer hjelpemiddellageret på vegne av kommunen.

Utlevering av hjelpemidler

Har du behov for hjelpemidler for en kort periode, kan du ta direkte kontakt med tjenestekontoret for omsorgstjenester (https://www.hadsel.kommune.no/helse-omsorg-og-velferd/soke-helse-og-omsorgstjenester/tjenestekontoret-for-omsorgstjenester/) eller kommunal ergoterapeut i Hadsel kommune (https://www.hadsel.kommune.no/helse-omsorg-og-velferd/ergoterapi/).  

Har du behov for hjelpemidler for en lengre periode, over to år, må behovet meldes inn til NAV Hjelpemiddelsentral.

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-tilrettelegging

Når behovet er meldt inn og godkjent av kommunen/NAV, får vi i Furoria arbeidsordre om hvilket/hvilke hjelpemidler du har behov for. Hjelpemidlene kan deretter utleveres hos oss eller bringes hjem til deg. Det er viktig å påpeke at vi i Furoria ikke kan ta en faglig vurdering av dine behov eller hvilke typer hjelpemidler du har behov for. Dette foretas av kommunen eller NAV.

Vedlikehold og retur av hjelpemidler

Har du behov for enkle reparasjoner av hjelpemiddelet du har lånt, kan du ta direkte kontakt med oss på hjelpemiddellageret

Når et hjelpemiddel ikke lengre er i bruk, skal det returneres til hjelpemiddellageret på Melbu. For å avtale retur, tas direkte kontakt med Furoria.
Små hjelpemidler kan leveres direkte til hjelpemiddellageret innenfor åpnngstidene, mens større og tyngre hjelpemidler må avtales for henting eller levering.

Kontaktinfo

Hjelpemiddellageret til Hadsel kommune er i Strandgata 58.

Kontakt hjelpemiddellageret direkte på telefon: 917 13 003

Epost: hadsel.asvo@hadsel.kommune.no

Behov for akutt hjelp utenfor ordinær åpningstid, samt helger og helligdager, ta kontakt med NAV på telefon 917 81 122

Jeg er kjempeglad for at vi har fått dere på laget! Synes ting går fint og det er godt å få den tilbakemeldingen etter montering av trygghetsalarmer og kapasitet på hjelpemidler som vi får. Godt jobba!

Hans Anders Jacobsen

Arbeidsleder serviceavdelingen/hjelpemiddellageret
Hopp rett ned til innholdet