Jobbveiledning - arbeidsgiver

Her på Furoria har vi jobbveiledere som jobber på oppdrag fra NAV. Vår viktigste jobb er å bidra til at mennesker får mulighet til å bli en aktiv bidragsyter i arbeidslivet, ut fra egne forutsetninger og ønsker. For å klare dette trenger vi hjelp av bedriftene i kommunen.

Hvem er jobbsøkerne?

Vi får inn jobbsøkere fra NAV og hver enkelt har individuelle behov. Noen behøver kortere tid hos oss før de er tilbake i ordinært arbeid, andre har behov for mer oppfølging over lengre tid. Alle har nytte av å opparbeide seg arbeidserfaring, referanser og nettverk i en ordinær bedrift.

Hva vil det si å ta inn noen i praksis?

Praksisperioden varer vanligvis i 3 måneder, men dette er avhengig av bedriftens kapasitet. Vi avtaler lengde og omfang av praksisperioden med den enkelte bedrift og jobbsøker.

Bedriften står for opplæring og arbeidsoppgaver. Jobbsøker skal fungere som en ressurs for bedriften i tillegg til ordinær bemanning. Vi har tett oppfølging av jobbsøker og arbeidsgiver for å sikre best mulig kommunikasjon og mulighet til eventuelle tilrettelegginger.

 

Praksisbedrift har taushetsplikt i forhold til de opplysninger om jobbsøker som måtte fremkomme i arbeidspraksis.

Som praksisbedrift for jobbsøkere vil du få

  • motiverte jobbsøkere som ønsker seg til nettopp din bedrift.
  • tilgjengelige jobbveiledere – vi er bindeleddet mellom bedrift, jobbsøker og NAV.
  • opplæring av potensielle medarbeidere uten lønnsutgifter i praksisperioden – NAV betaler lønn til jobbsøker.

Furoria samarbeider med en rekke bedrifter, næringlivsaktører, kommunale bedrifter og fylkeskommunen. Vi ønsker å skape en vinn-vinn situasjon for våre jobbsøkere og deg som arbeidsgiver.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å tilby arbeidsutprøving til en av våre deltakere, sammen finner vi aktuelle kandidater.

Hopp rett ned til innholdet