Jobbveiledning - arbeidssøker

Det kan være flere grunner til at noen faller utenfor arbeidslivet. Og for noen kan det være vanskelig å komme inn i arbeidslivet igjen.

På oppdrag fra Hadsel kommune og NAV har vi i Furoria har vi et team med jobbveiledere, med mål om å gi deg det løftet du trenger for å kunne komme ut i arbeidslivet igjen.

Når du får tiltaksplass hos oss, vil du også få tildelt en jobbveileder som er din kontaktperson. Sammen tar vi utgangspunkt i metoder hvor vi avdekker dine personlige styrker.

Basert på dine styrker kartlegger vi hvilke muligheter som finnes i det ordinære arbeidslivet for deg. For noen kan det være aktuelt å starte med en intern praksis her hos oss i Furoria. Når du kommer ut i arbeidsutprøving, vil jobbveilederen din ha tett oppfølging med både deg og arbeidsgiver. Jobbveilederne vil også ha god kontakt opp mot saksbehandleren din i NAV.

Som deltaker hos oss vil det bli stilt krav til deg, som ellers i yrkeslivet. Sammen utarbeider vi en handlingsplan som er i tråd med de målene du har for framtiden. Her spiller selvsagt ditt engasjement og din motivasjon inn for at du når dine mål.

Klikk her for å lese mer om arbeidstrening på NAVs hjemmesider

Klikk her for å lese mer om oppfølgingstiltak på NAVs hjemmesider

Er du ny i landet?

I samarbeid med Flyktningtjenesten i Hadsel kommune og Hadsel Voksenopplæring tilbyr vi oppfølging av deltakere som er klare for arbeidspraksis.

For å få praksis må du være deltaker i Introduksjonsprogrammet. Vårt fokus i integreringsarbeidet er å finne egnet arbeidssted for praksis slik at utbyttet for deg som deltaker blir så bra som mulig.

Hopp rett ned til innholdet