Lærekandidat

En lærekandidat får en utdanning hvor en større del av utdanningen foregår ute i bedrift framfor på skolebenken. For mange kan dette være en alternativ og kanskje bedre løsning for å komme et skritt nærmere den utdanningen man ønsker seg.  

Som lærekandidat er det ingen krav om å ha bestått fag på videregående skole. Dermed kan man eksempelvis begynne som lærekandidat rett etter ungdomskolen, men det er heller ingen øvre grense for å bli lærekandidat.

Opplæringen skjer gjennom en godkjent lærebedrift, hvor læretiden er fra 1-4 år. Opplæringsplanen lages etter hva du kan og hva du ønsker å lære. Læreplanen er fleksibel og kan tilpasses underveis i læretiden.

Klarer du som lærekandidaten å kvalifisere deg til å ta fagbrev, vil du kunne arbeide som lærling med fag- eller svennebrev som mål. Er det av ulike grunner vanskelig å kvalifisere seg til å bli lærling, vil du uansett ha et kompetansebevis i faget ditt og god erfaring og mestring i arbeidslivet.

Hos oss i Furoria er vi godkjente lærebredrift for:

  • Gjenvinningsfaget
  • Vaskerifaget
  • Logistikkfaget
  • Salgsfaget
  • Trevare- og bygginnredningsfaget
  • Yrkessjåførfaget

Trivdes godt med de jeg jobbet med, det var artig og spennende med forskjellige oppgaver og jeg lærte masse. Anbefaler andre å bli lærekandidat ved Hadsel ASVO.

Inger Grete Jenssen

Arbeidsleder VTA
Hopp rett ned til innholdet