Varig tilrettelagt arbeid - VTA

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan være aktuelt for deg som enten har blitt uføretrygdet eller forventer å få innvilget uføretrygd i nær framtid og dermed trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging.

Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og vi skriver arbeidskontrakt. Som VTA-ansatt får du som hovedregel fast tilsetting, og du beholder din trygdeytelse samtidig som du får utbetalt bonuslønn/motivasjonslønn ut fra egne satser. Arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes arbeidsevne.

Hos oss i Furoria har vi  stor bredde og variasjon i arbeidsoppgaver. Vi har 20 VTA-plasser hos oss. Alle som er, eller forventer å bli uføretrygdet i nær fremtid, kan søke om VTA-plass hos oss. 

For å få mer informasjon om VTA-plass, eller at du ønsker å søke VTA-plass, klikk deg inn på denne lenken. Lenken leder deg til NAV. 

Inger Grete Jenssen

Avdelingsleder VTA
Hopp rett ned til innholdet