Fra start til miljøsertifisering for Furoria

I fjor høst begynte Furoria jobben med å få ISO-sertifisering for miljø ( ISO 14001:2015 ) på plass.

– Vi fikk god hjelp til å komme i gang. Og når vi begynte, ble vi nesten bitt av basillen om hvor vi kan forbedre oss, forteller daglig leder Knut Krey.

Å kunne vise til at bedrifter jobber med miljø på en strategisk måte, blir stadig et større kundekrav når man eksempelvis regner på anbud for å få jobber.

– Vi begynte å se gjennom hvordan vi egentlig jobber, og vi gjør allerede mye som er bærekraftig. Men som mange andre har også vi forbedringspotensialer hvor vi kan bli ennå bedre. Og det skal vi bli, forklarer Knut Krey og Inger Grete Jenssen.

Større kontroll gir mer bærekraftige løsninger

Furoria eier en del tøy og tekstiler som leies ut til eksempelvis helsevesenet i kommunen. Dette er også tøy og tekstiler som vaskes hos Furoria og sendes ut igjen. Som et steg i miljøsertifiseringen, har Furoria valgt å chippe disse.

– Det er flere fordeler for oss å gjøre dette. Da har vi for eksempelvis større kontroll på hvor mye tøy og tekstiler vi har i omløp hos våre kunder til enhver tid, og hvor vi mye har på lager, forteller Krey.

– I tillegg har vi større kontroll på antall vask tøyet/tekstilene har vært gjennom og når vi forventer at det er utslitt og må byttes ut med nytt, legger Jenssen til.

En nesten helt usynlig chip blir limt på tøy og tekstiler.

Utslitt tøy og tekstiler kastes ikke, men gjenbrukes som filler internt. Målet til Furoria er å tenke mest mulig bærekraftige løsninger og utnytte materialene så langt det lar seg gjøre. For snekkeravdelingen kan det bety at kapp, kan utnyttes til å produsere andre typer produkter som kan selges. Og for bruktbutikken betyr det at de videreselger produkter, som er levert inn i gjenbrukscontaineren til Reno-Vest.

– Bærekraft ligger i mye av det vi allerede gjør. Men som en del av ISO-sertifiseringen har vi også valgt oss ut noen bærekraftsmål, som vi skal jobbe mer strategisk mot, sier Krey og forteller at Furoria sine bærekraftsmål er: nr 8, 9, 12 og 17. Disse målene går på blant annet full sysselsetting og arbeid for alle, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon, ansvarlig forbruk og produksjon og sist men ikke minst samarbeid for å nå målene.

Fikk hjelp til å komme i gang

Furoria har allerede ISO-sertifisering for kvalitetsledelse ( ISO 9001:2015 ), og vet at en slik sertifisering krever en del jobb.

– I begynnelsen kan det være litt overveldende. Men vi fikk god hjelp av Ågot Johanne Carlsen som jobber med sertifiseringen. Hun satt oss på rett spor av hvor vi skulle begynne og hva vi skulle se etter. Og når vi først kom i gang, så var det også utrolig enkelt å se hvor potensialet vårt var, forteller Krey.

Gjennomgang av kjemikalier på vaskeriet ble sett på, gamle biler ble byttet ut med elbiler og fjerne bruk av oljemaling på snekkerverksted var noen av tiltakene som var naturlig å se på. Like viktig ble det å gjennomføre service på maskiner, slik at de kan driftes på en mest mulig optimale i forhold til utslipp.

Les også: Nye veier for Furoria

– Vi begynte å tenke på alle tiltak som kunne gjøres for å bedre miljøet. Og det er mye små ting som kan gjøres. Men den største belastningen vi kan ha på miljøet, er dersom det oppstår en brann. Så å gjøre noe så enkelt å gå over egne slukkeapparater og gjennomgang av egne rutiner ble også en viktig del for oss. Heldigvis har vi to ansatte som også jobber i brannvesenet her, så kompetansen hadde vi allerede i hus på forbedring, forklarer de to.

Det er allerede to år siden miljøsertifisering ble et tema blant ledelsen i Furoria. Valget mellom å bli miljøfyrtårn eller få ISO-sertifisering.

– Med tanke på at vi har mange samarbeidspartnere og kunder som krever ISO-sertifisering, var valget egentlig enkelt. Og nå når vi i november fikk sertifiseringen, blir vi å fortsette å jobbe målrettet for bærekraftige og miljøvennlige løsninger her hos oss, avslutter Krey.

Hopp rett ned til innholdet