Heder for god inkludering

Onsdag 24.januar reiste vi i Hadsel ASVO til Bø for å gi diplom og blomster til Ottar Bergersen & Sønner i Bø, etter at de har ansatt to personer. – Vi er veldig glade for samarbeidet, for det er virkelige ressurser de to vi har fått inn i bedriften, sier Merete Strand ved bedriften i Bø.

Bakgrunnen for at vi tok turen til Bø er et tilbud vi har jobbet med gjennom NAV, hvor målet har vært å få folk ut i arbeid. Og i samarbeid med den største private næringsaktøren i Bø, Ottar Bergersen & Sønner, har vi lykkes.

De vi har sendt hit har både fått muligheten til å prøve seg i jobb og er nå blitt fast ansatt. Dermed har vi sørget for både en anleggsarbeider og en maskiningeniør til Ottar Bergersen & Sønner.
Vi er veldig fornøyde med resultatet av dette samarbeidet. Målet er jo å få folk tilbake i arbeidslivet og ut i jobb, og når denne bedriften til og med har tatt imot og ansatt to personer, synes vi det fortjener både anerkjennelse og diplom.

Ottar Bergersen & Sønner er blant regionens største maskinentreprenører og er strålende fornøyde med rekrutteringen. Det er to virkelige ressurser de har fått inn.

Hadsel ASVO tilbyr arbeid og arbeidsutprøving til folk som av en eller annen grunn har behov for tilrettelegging for å være i eller finne egnet arbeid. Det er en litt annen måte å drive rekruttering på. Mange av de vi hjelper er ressurssterke folk, som bare trenger litt hjelp til å finne arbeid. Vi tilrettelegger også for de som har spesielle utfordringer, som trenger ekstra tilrettelegging for å komme ut i arbeid.

Hopp rett ned til innholdet