Lill-June fikk smilet tilbake

Lill- June Berg hadde sitt livs tristeste dag da hun ble uføretrygdet. Men smilet kom tilbake etter at hun fikk en varig tilrettelagt arbeidsplass i vaskeriet hos Hadsel Asvo. (Foto: Tor Johannes Jensen)

Bladet Vesterålen, Lørdag 28. april 2012 – Tor Johannes Jensen

HADSEL: – Det var den tristeste dagen i mitt liv da jeg ble uføretrygdet, sier Lill-June Berg. Men nå har hun en jobb hun er glad i.

Hun har hektiske dager i vaskeriet hos Hadsel Asvo på Melbu. Hit kommer både sykehjem, bedrifter og private folk med vask. I løpet av et år går det 90 tonn tøy gjennom vaskemaskinene. Selv om hun er uføretrygdet, har hun gode dager på jobb i vaskeriet:

– Det er ikke sånn at du må gå med arman rett ned om du er ufør, og bare passe på å ikke gjøre noe for at ikke Nav skal komme og ta deg, sier Lill-June Berg.

Perfekt jobb

Hos gjenvinningsstasjonen på Børøya er vårrushet så smått i gang. Her er Cato Larsen travelt opptatt med å rettlede kunder i hallen så avfallet havner i rett container.

– Det er service, service, service, smiler han.

Jobben hans er en varig tilrettelagt arbeidsplass hos Hadsel Asvo, som driver gjenvinningsstasjonen for Reno-Vest.

– For meg er denne jobben perfekt, forteller Cato.

Stabilitet

– Jeg vet hvordan det er å sitte hjemme og stirre i veggen og føle at du ikke duger til noe. Jeg får en opptur og en meningsfylt hverdag av å komme hit. Det er noe å glede seg til, tilføyer han.

Her begynte han i februar i fjor, etter år med sesongarbeid i fiskemottak på 1990-tallet, et par år på fileten på Melbu, og siden en vandring fra tiltak til tiltak til han ble uføretrygdet i 2010.

– Og så fant jeg at jeg passet best på en tilrettelagt arbeidsplass. Det er en trygghet å vite at du får tilrettelagt litt ekstra for dine behov. Og så har jeg fått stabilitet i økonomien og i livet, og en arbeidsplass som er givende, sier han.

Nederlag

Lill-June Berg forteller at det ordinære arbeidslivet ble for tøft. Hun prøvde kontorarbeid, tok hjelpepleien, var syk og sleit med å komme tilbake.

– Det var den tristeste dagen i mitt liv da jeg ble uføretrygdet som 26-åring. Det var et kjempenederlag. Man har ikke lyst til å bli ufør, sier Berg. Så kom hun til Hadsel Asvo i 2005, etter å ha vært 12 år ute av arbeidslivet.

– Jeg er blitt så glad i denne plassen. Og når du får grep om arbeidslivet, fungerer fritida også på en annen måte, sier Lill-June Berg.

– Alle mennesker har kvaliteter og evner som kan brukes. Jeg har fått den perfekte jobben, sier Cato Larsen ved gjenvinningsstasjonen hos Reno-Vest på Børøya. (Foto: Tor Johannes Jensen)

Alle kan brukes

Etter å ha vært lenge ute av jobb, kan det være tungt å komme inn igjen.

– Men alle mennesker har kvaliteter og evner som kan brukes. Noen ganger er det bare en del som må bygges opp igjen etter at man har vært utafor ei stund. I det normale arbeidslivet går det liksom «bang-bang-bang», sier Cato Larsen.

– Men i en vekstbedrift kan du bygge deg opp igjen. Sliter du med noe, er det folk i bedriften som kan hjelpe deg videre, legger han til.

Livet endrer seg

– Livet endrer seg for de fleste underveis. Går man aleine med ting, kan det bli strevsomt. Tar man kontakt med Nav og ber om å få prøve i en Asvo-bedrift, kan det hjelpe deg i gang igjen, legger Lill-June Berg til.

Bedriften har som mål å bidra til at personer som trenger tilrettelegging og bistand i arbeidslivet, skal oppleve personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfylt arbeid.

Fuggelli og førerkort

Det innebærer blant annet variert kursvirksomhet. Mandag var Lill-June sammen med flere kollegaer på seminar med Per Fuggelli. Cato får for tida litt drahjelp for å komme i gang med å ta førerkort. Endelig har han stabil nok økonomi til å sette i gang.

– Har du vært på bunnen, lærer du deg selv å kjenne. Man skal alltid ha noe å strekke seg etter. Men utfordringene må være positive for at du skal kunne vokse, mener Cato Larsen.

– Du må klore og bite deg fast for å komme videre. Men så er du også avhengig av dem du har rundt deg. Og her får du hjelp til å komme videre, sier Lill-June Berg.

Priser Mangfoldet

HADSEL: – Mangfoldet er en styrke hos oss, sier personal og attføringsleder Catrine Bakkejord hos Hadsel Asvo.

Bedriften driver ordinær produksjon av varer og tjenester for fem millioner kroner årlig, foruten at Nav og kommunen kjøper tjenester her.

– Vi har stadig investert i nye bygg og ny maskinpark, for at folk skal få reell arbeidserfaring, forteller hun.

– Det er viktig å lære å håndtere moderne utstyr for å kunne komme ut i arbeidslivet. Vi strekker oss for å fungere som en ordinær bedrift, sier veileder Inger Grete Klæboe Jenssen.

Kundene for produksjonen er næringslivet og private i Hadsel.

– Samtidig har vi et flott samarbeid med mange bedrifter om praksisplasser. Men vi har større mulighet til å legge til rette for arbeidstagernes behov enn andre bedrifter. Vi kan for eksempel tilpasse arbeidstid og arbeidsoppgaver litt mer enn andre, forklarer Catrine Bakkejord.

Bedriften gir dessuten kompetent veiledning innen karriere og yrkesvalg, og kunnskap om lokalt næringsliv.

– Vi har arbeidsledere i avdelingene med fagkunnskap på produksjon, og evne til å ta vare på menneskene, sier hun.

Her er både pedagoger, vernepleiere og folk med annen relevant kompetanse på huset.

– Alle mennesker har ressurser de kan bruke på ett eller annet nivå. En vernet bedrift kan bistå folk til å få motivasjon og tro på seg selv, til å gå skole, komme ut i ordinært arbeidsliv, eller å stå i jobb her. Vi har folk hos oss som var bestemt på aldri å ta i ei skolebok igjen, men som holder på å ta fagbrev nå, forteller Catrine Bakkejord.

Tiltak av alle slag

Asvo-bedriftene har ei lang rekke ulike tiltak som Nav eller kommunene kan kjøpe. Dette er tilbudet hos Hadsel Asvo:

 • 20 varig tilrettelagte arbeidsplasser som kjøpes av Nav og kommunen. Det er samme antall som ved oppstarten i 1996. I tillegg kommer 11 som får samme tilbud, men som finansieres av bedriften selv. Disse 31 er fundamentet i de ulike avdelingene hos Hadsel Asvo.
 • 24 plasser for arbeid med bistand. Her er målet å gi bistand for folk som skal videre ut i ordinært arbeid. De fleste er utplassert i ordinære bedrifter, men får veiledning hos Hadsel Asvo.
 • 9 arbeidspraksisplasser, der personer søkes inn fra Nav. De benyttes for personer som er usikre på arbeidsevne og kapasitet, i utgangspunktet for et år, og kan få prøve ut typer arbeid og ulike stillingsstørrelser hos Hadsel Asvo, eller i andre bedrifter.
 • 12 praksisplasser knyttet til Hammerset gård i Hadsel og Bjørkengen gård i Bø. Mulighet for et år i utgangspunktet.
 • 3 plasser i arbeidsutprøving for fremmedspråklige i et samarbeidsprosjekt med oppvekstsektoren i Hadsel kommune. Plassene er hos Hadsel Asvo.
 • Arbeidsrettet rehabilitering. Tiltak for sykmeldte som kan komme ut i egen bedrift eller hos andre i en periode på fire til 12 uker for kartlegging og veiledning. Målet er å komme tilbake i ordinært arbeid. Samarbeid med grunnskole og videregående skole i Hadsel om arbeidstrening for elever, som trenger å kombinere arbeid og skole.
 • Gir også praksistilbud for personer som avtjener samfunnsstraff, på bestilling fra Kriminalomsorg i Frihet.

7 avdelinger

Dette er de ulike avdelingene hos Hadsel Asvo, i tillegg til til praksisplasser i andre bedrifter.

 • Snekkerverkstedet. Gir praksis blant annet i å produsere etter tegnnig, arbeidsplasslæring, bruk av verneutstyr, kurs og sertifisering i bruk av utstyr.
 • Bruktbutikken. Gir butikkpraksis, og oppgaver knyttet tilrestaurering og gjenbruk.
 • Kantine og renhold.
 • Serviceavdelinga: Driver bud- og transporttjenester, park og kirkegårdsarbeid, vaktmesteroppgaver og vedlikehold.
 • Vaskeriet. Driver vask av tekstiler for næringsliv og private kunder.
 • Administrasjon. Gir praksis som kontormedarbeider.
 • Gjenvinningsstasjon for Reno-Vest.
Hopp rett ned til innholdet