Med Furoria er hjelpen nær

– Oj, er sykkelen kommet? Nå vet jeg om en som kommer til å bli veldig glad!

På hjelpemiddellageret hos Furoria står Eindride Vatndal, Frans Torbjørnsen, Einar Holten og arbeidsleder Hans Anders Jacobsen og tar imot vareleveringen. Et av hjelpemidlene som ble levert denne dagen, var en flott sykkel med to seter og to styrer. Mannfolkene på hjelpemiddellageret vet nøyaktig hvem som sitter hjemme og venter på akkurat denne sykkelen.

– Hva tror dere? Har vi sjans å få denne ut til brukeren i dag, spør Hans Anders gutta på hjelpemiddellageret.

– Det får vi til! Vi kan klargjøre den nå også kjører vi den ut, forsikrer Einar Holten.

Sammen med kollegene sine begynner han å fjerne bobleplast og ser over at det ikke har vært skader på sykkelen under transport. Deretter laster de sykkelen opp i bilen, stropper den fast og kjører hjem til brukeren. De vet brukeren lengter etter sykkelturer og at de kommer til å bli møtt med store smil når de laster sykkelen av bilen hos brukeren.

– Å jobbe på hjelpemiddellageret er en veldig givende jobb. Når vi banker på døra til brukeren for å overlevere hjelpemiddelet de har ventet på, får vi glede og takknemlighet i retur. Hjelpemiddelet vi kommer med er mer enn en fysisk ting. Det er et hjelpemiddel som betyr at de på en eller annen måte får større frihet og selvstendighet i hverdagen, forklarer Einar.

Har jobbet seg til tillitt

Det var tilbake i 2017 at Hadsel kommune gikk i dialog for å overføre hjelpemiddellageret fra kommunen over til Furoria. Overføringen ble omdiskutert i media og flere uttrykte bekymring for om tilbudet ville bli like bra etter overføringen. Særlig med tanke på hvordan nødreparasjoner på kvelder og i helger skulle opprettholdes. Da det ble avklart at Furoria skulle overta hjelpemiddellageret, ble det derfor viktig at brukerne skulle få et minst like bra tilbud som de hadde. Gode rutiner kom på plass og en god dialog mot tjenestekontoret og NAV ble opprettet. Snart var også tillitten fra brukerne på plass og i 6 år har Furoria driftet hjelpemiddellageret i Hadsel med stor suksess.

– Brukerne som har behov for hjelpemidler er i en sårbar situasjon, enten de trenger hjelpemidler for en kortere eller lengre periode. Derfor tar vi jobben vår veldig alvorlig. Har vi det på lager, prøver vi å få levert det på dagen. Må det bestilles, vil det naturligvis ta litt lengre tid. Men vi bestreber å få levert ut hjelpemidlene innen 48 timer fra vi får bestillingen inn hos oss eller vi får hjelpemiddelet på lageret, sier Hans Anders Jacobsen.

Han forteller at de har et stort lager med mye av de mest vanlige hjelpemidlene klare til å fraktes til bruker. Større eller mer komplekse hjelpemidler blir koblet opp til bruker gjennom NAV sine systemer allerede før de sendes ut til Furoria. Derfor er det viktig at hjelpemidlene sendes ut til riktig person – og ikke minst at hjelpemidlene blir levert inn når brukeren ikke lengre trenger hjelpemiddelet. En utfordring kan likevel være at Hadsel kommune er en liten kommune hvor alle kjenner alle.

– Vi kjenner jo mange. For noen kan det føles som et tabu at vi vet at de har behov for et hjelpemiddel. Men det er egentlig unødvendig. Vi tenker det er mye bedre at en bruker får de hjelpemidlene vedkommende har behov for til å kunne klare seg selv i eget hjem, enn å eventuelt bli lagt inn på en institusjon. Det gagner alle parter. Enten vi er der for å montere en nøkkelboks eller vi skal få på plass en seng på 250 kg, så er målet vårt å møte alle med et smil og litt humor for å lette stemningen, forklarer Jacobsen.

Givende samarbeid

Gry Brun på tjenestekontoret i Hadsel kommune er veldig fornøyd med at det er nettopp Furoria som håndterer driften av hjelpemiddellageret.

– Vi har et fantastisk samarbeid med Furoria. De er løsningsorienterte og er til utrolig stor hjelp for oss på tjenestekontoret i hverdagen, skryter Brun.

Hun forteller at Furoria holder god oversikt og kontroll på lageret og har en god dialog med kommunen om hva som må bestilles inn. I tillegg kjører de ut utstyr til brukerne og sørger for montering dersom det trengs.

– Når vi får utstyr i retur, sørger Furoria både for at dette blir grundig rengjort og står for små reparasjoner om det er behov for det. Godt renhold og at alt er i orden er veldig viktig. Mye utstyr vi får i retur skal ut igjen til nye brukere. Til nå har vi ikke fått klager på utstyret som er levert ut, så her gjør også Furoria en god og grundig jobb, skryter Brun.

– Det beste for vår del er at vi vet Furoria har så god kontroll, at vi ikke trenger å bekymre oss for noe når det kommer til hjelpemiddellageret, avslutter hun.

Hopp rett ned til innholdet