Skal hjelpe deltakere til å raskere finne riktig jobb

Med kunnskapspåfyll i boks, skal både arbeidsledere og jobbveiledere sørge for å få flere deltakere til å komme kjappere ut i den riktige jobben for dem.

– Kurset vi har gjennomført er et SE-kurs, som står for Supported Employment. Det er en metodikk som brukes for å raskere bli kjent med deltakerne våre, avklare deres styrker og ønsker og raskere få de ut i en jobb som passer dem, forklarer Ingrid Pettersen, jobbveileder ved Furoria.

Samler og forsterker kompetansen

Det var Øksnes Vekst som før jul hadde invitert arbeidsledere og jobbveiledere i regionen til å delta i et felles SE-kurs.

– Her i Lofoten og Vesterålen har vi jobbveiledere et veldig godt samarbeid på tvers av bedriftene. Vi er jo ikke så mange jobbveiledere på hver bedrift, så det er veldig fint at vi flere ganger i året møtes. Både for å bygge nettverk, men også for å få påfyll i form av kurs, som SE-kurset vi deltok på, forklarer Pettersen.

Forskning viser at å bruke SE-metodikken på deltakere som skal ut i arbeidslivet, er svært effektivt. Det er også derfor NAV i større grad vektlegger bruk av denne metodikken i forbindelse med anbud.

– Metodikken består av fem trinn. Innledende kontakt, yrkeskartlegging og karriereplanlegging, finne en jobbmatch, skape et samarbeid med arbeidsgiveren, opplæring på og utenfor arbeidsplass samt oppfølging, sier Pettersen.

– Den største forskjellen og fordelen ved å bruke denne metodikken er at etter avklaring, kommer deltakeren ut i arbeidslivet og gjennomfører trening og oppfølging der. I stedet for at deltakeren gjennomfører trening før deltakeren går ut i arbeidslivet, forklarer hun.

Motiverende metode

SE-metoden fungerer ikke bare for jobbdeltakere som skal ut i ordinært arbeidsliv. Den fungerer også veldig bra på personer som skal ha varig tilrettelagt arbeid.

– Dette er også en metode vi kan bruke for personer som trenger en varig tilrettelagt arbeidsplass. Ikke minst kan deler av denne metoden brukes på de som vi i dag allerede kjenner og har et forhold til, men som ønsker noe annet. Da kombinerer vi det med et motiverende intervju, hvor målet er at personen selv vil komme fram til løsningen for hva vedkommende ønsker å gjøre, forklarer jobbveileder Bjørn Harald Olesen.

Det er også grunnen for at arbeidslederne på Furoria var med på kurset. Arbeidslederne har det daglige ansvaret for personer med varig tilrettelagt arbeid hos Furoria.

– Det er ikke alle som har varig tilrettelagt arbeidsplass, som ønsker andre arbeidsoppgaver. Men det blir en i større grad en jobb for arbeidslederne å oppmuntre deltakerne som ønsker til å prøve noe annet til å tilrettelegge nettopp for personlig utvikling, avslutter Olesen.

SE-kurset ble gjennomført over 2 dager, samt oppfølging via Teams-møter.

Hopp rett ned til innholdet