Språkpraksis

Vi samarbeider med Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen om språk- og arbeidspraksis. I dag fikk vi buttons til våre deltakere! En god språkforståelse er særdeles viktig for å få innpass i arbeidslivet.

Hopp rett ned til innholdet