Stokmarknes sykehjem vant prisen for Årets inkluderende bedrift

– Det er ikke vi som skal ha æren for å ha vunnet denne prisen. Det er medarbeiderne våre som gjør den største jobben med å sørge for å ta imot og inkludere de nye kollegene. Det er de som gjør den gode inkluderingsjobben, forteller avdelingslederne Linda Larsen og Ina Oskal Alexandersen.

Gleden var stor da Linda Larsen åpnet eposten fra Furoria om at det var akkurat Stokmarknes sykehjem som hadde blitt kåret til Årets Inkluderende bedrift.

– Jeg åpnet eposten og sprang inn til Ina. Hun hadde ikke fått lest eposten ennå, men det ble jubel på kontoret når jeg fortalte nyheten, sier Larsen.

– Vi ble veldig glade for prisen. Vi har erfart at det å inkludere nye kolleger gjennom Furoria, har mye positivt med seg. Vi jobber ut etter våre verdier, å være raus og inkluderende. Det er derfor ekstra stas at vi blir sett for den jobben vi prøver å gjøre, forteller Alexandersen.

Årlig deler Furoia en pris for en bedrift som har utmerket seg for å være en inkluderende bedrift. Når man velger å være en inkluderende bedrift, inngår det at bedriften ønsker å hjelpe med å få mennesker inn i, eller tilbake inn i, arbeidslivet gjennom ulike praksisplasser. Målet med denne ordningen er at menneskene skal ende opp i ordinært, lønnet arbeid. Enten hos praksisplassen eller andre bedrifter.

Tenker nytt om rekruttering

Stokmarknes sykehjem har, som mange andre innen helsesektoren, utfordringer når det kommer til rekruttering. Det har gjort at de har begynt å tenke annerledes for å finne kolleger.

– Vi er klare over vårt samfunnsansvar og har hatt et godt samarbeid med Furoria om arbeidsinkludering. Det er egentlig så enkelt at vi trenger flere kolleger og Furoria har deltakere som ønsker seg inn i helsesektoren. Ja, da er det klart vi sier ja til det og tilrettelegger for at den personen som kommer inn, sier Alexandersen.

Det er også noe begrunnelsen for at det var Stokmarknes sykehjem som i år stakk av med den fine tittelen.

– Vi opplever at Stokmarknes sykehjem alltid er positiv til å gi mennesker en sjanse. Like viktig er tilbakemeldingen fra deltakerne har vært at Stokmarknes sykehjem har tatt godt imot dem, inkludert dem i arbeidsmiljøet og sørget for det beste utgangspunktet for at deltakerne kan nå sine utviklingsmål og opplæringsløp. Og ikke minst – det er mange som har fått lønnet arbeid gjennom vårt samarbeid, forteller Ingrid Pettersen og Haakon Anderssen, jobbveiledere hos Furoria.

Vinn-vinn-situasjon

Medarbeiderteamet på sykehjemmet består av både kvinner og menn, med norsk og utenlandsk opprinnelse.

– At noen av våre kolleger ikke har norsk som morsmål, eller har et begrenset språk fordi de er i norskopplæring, er ikke nødvendigvis et problem, sier Alexandersen.

Og noen ganger kan der faktisk være en fordel med et enkelt vokabular.

– Vi har flere beboere som har kognitiv svikt eller demens. Det er en sårbar pasientgruppe som har et stort behov for å forstå og bli forstått. Da kan mange ord bli forvirrende, og det å ha et enkelt språk gjør at denne pasientgruppen enklere forstår hva som blir kommunisert, sier Alexandersen og forteller at de jobber for at trivselen skal være høy på sykehjemmet. Både for beboerne, men også det kollegiale.

– Prisen er et tydelig tegn for oss på at all jobben vi prøver å gjøre, ikke er forgjeves, avslutter Larsen.

I tillegg til diplom og blomsterbukett, fikk også sykehjemmet en stabil benk som er produsert av Furoria.

Hopp rett ned til innholdet