Trygg i jobb tross plager? Tanker om det å være et helt menneske

Er det mulig å stå i jobb  og ha et bra liv tross helseplager? Ja mener vi!

Et menneske er så mye mer enn det man jobber med, og for å fungere i jobb vet vi at det er avgjørende å ta hensyn til at hver enkelt av oss er et 24-timers menneske, med det det innebærer på godt og vondt. Veldig mange av oss plages av allminnelige helseplager som i perioder kan gjøre det utfordrende å stå i arbeid. Både psykiske og fysiske plager er noe som rammer de fleste av oss i løpet av livet. Kanskje tenker du at du er alene om dine plager?

Vi som jobber i attføringsavdelingen her på Hadsel ASVO AS  har som mål å hjelpe mennesker ut av ledighet og over til arbeid eller utdanning. Vi ønsker at du skal få bli den beste utgaven av deg selv. Attføringsteamet vårt har fire veiledere med ulik bakgrunn, både faglig og erfaringsmessig. Nå i mai starter vi opp med kurs for våre deltakere hvor målet er å trygge hver enkelt i det å stå i arbeid, og veien frem dit. Vi ønsker å gi deltakerne kjennskap til og kunnskap om nettopp det å stå i jobb tross plager. I tillegg vil deltakerne få kunnskap om det å være i en jobbsøkerprosess, skrive jobbsøknad og CV. Hvordan man opptrer på intervju er også et av temaene. Vi tror på å skape en bevissthet på at helseplager ikke nødvendigvis utelukker abeid. Arbeid er ofte nøkkelen til færre helseplager. Det å være med i fellesskapet og delta i arbeid er en viktig bærebjelke i menneskers liv, selv om man blir rammet av sykdom eller funksjonstap. Arbeid er i seg selv helsefremmende. Det er derfor en av våre viktigste oppgaver å legge til rette for at alle mennesker kan delta i arbeidslivet.

Livskvalitet-ikke bare fravær av sykdom og vansker

Livskvalitet handler om å oppleve glede og mening, vitalitet og tilfredshet, trygghet og tilhørighet, om å bruke personlige styrker, føle interesse, mestring og engasjement. Livskvalitet er derfor en viktig verdi i seg selv. Livskvalitet og trivsel styrker også motstandskraften i møte med belastninger. For de aller fleste av oss er det å føle tilhørighet til en arbeidsplass med på å gi livskvalitet, derfor er det å finne seg en passende arbeidsplass viktig.

Hva legger du i begrepet livskvalitet?

Hva er viktig for deg for at du skal ha et godt liv?

Jobbkonsulentene Kaja, Ingrid, Marthe og Grethe på Hadsel ASVO AS ønsker nettopp deg en riktig god dag, på tross av kaldt vær, regn og eventuelle plager. Husk det er de små tingene i hverdagen som gir livsglede. En tur i skogen, vakre høstfarger, besøke en venn, en god bok eller en god latter på jobb. Det er opp til deg 🙂

Hopp rett ned til innholdet