– Vi hjelper folk i jobb igjen

ARBEIDSHJELP: F.v.: Personalsjef og attføringsleder Catrine Bakkejord, Grete Skagen Danielsen, Thomas Rønning og Anders Botnvik spesialiserer seg på å få folk ut i jobb. 

Jobbkonsulentene Grete Skagen Danielsen, Thomas Rønning og Anders Botnvik hjelper folk ut i arbeid. Catrine Bakkejord er personalsjef og attføringsleder. Hun understreker at Hadsel Asvo har tatt store steg i det siste. – Vi er blitt gode på attføring, og har i løpet av den siste tiden fått svært dyktige fagfolk på plass. Grete Skagen Danielsen har tidligere jobbet på NAV, mens Anders Botnvik har mange års fartstid som psykiatrisk sykepleier.

Vesteraalens Avis, Tirsdag 9. september 2014 – Knut Ivar Aarstein

Jobbkonsulentene uttrykker overfor VA et stort ønske om at folk som ønsker seg ut i jobb, tar kontakt med NAV for å søke seg inn. Asvo ønsker at lokale bedrifter tar kontakt. På den måten skaffer man arbeidspraksisplasser.

Bidrar med hjelp
– Vi ønsker å fortelle at Hadsel Asvo har et godt attføringstilbud. Vi vil hjelpe folk ut i arbeid eller skole, og vi har ressurser til å bidra, sier hun. Jobbkonsulentene Grete Skagen Danielsen og Thomas Rønning jobber innenfor feltet arbeid med bistand. Deres hovedvirksomhet er kartlegging, og deretter bidra til at folk kommer seg ut i den jobben de ønsker seg. Per i dag har bedriften 24 attføringsplasser i arbeid med bistand.

Arbeidspraksis
Anders Botnvik jobber med å hjelpe folk til å få arbeidspraksis. Han bidrar med hjelp til blant annet å kartlegge arbeidsevne, og har kunnskap til blant annet hvordan nedsatt helse kan påvirke arbeidsevnen. Asvo har i dag 12 plasser i arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Det betyr at folk enten kan jobbe internt hos Asvo eller i andre bedrifter.

Hvorfor ta kontakt?
Jobbkonsulentene uttrykker overfor VA et stort ønske om at folk som ønsker seg ut i jobb, tar kontakt med NAV for å søke seg inn. Asvo ønsker at lokale bedrifter tar kontakt. På den måten skaffer man arbeidspraksisplasser. – Vi har et strålende samarbeid med NAV lokalt. I samarbeid med vedkommende som ønsker seg ut i jobb jobber vi frem en arbeidsavklaring, forklarer Catrine Bakkejord. – Vi ønsker folk ut i jobb, og det får vi til. Seks av ti personer som har vært hos Asvo i arbeid med bistand er blitt fast ansatt. Det viser statistikk for de tre siste årene, sier hun. Hadsel Asvo har i løpet av den siste tiden satt fart på satsingen på attføring. Begge de to jobbkonsulentene Grete Skagen Danielsen og Anders Botnvik er tilsatt i løpet av de siste månedene.

Tilbake til arbeidsliv
– Jeg jobber med folk som er utenfor arbeidslivet. I samarbeid med NAV lokalt jobber vi sammen med arbeidstakeren frem et opplegg for å komme ut i jobb, forklarer Botnvik. – Vi er gode på kartlegging. Hvor er arbeidstakeren i dag? Hva ønsker vedkommende? Hvordan skal personen komme seg dit? Vi er her som støttepersoner og veiledere, sier Thomas Rønning. – Alle som måtte ha behov for veiledning for å komme ut i jobb skal kunne ha nytte av vår hjelp, sier Grete Skagen Danielsen.

ASVOSJEF: Sølvi Pedersen og kollegene utvider sin virksomhet.

Sølvi Pedersen er daglig leder for vekstbedriften Hadsel Asvo. I Norge er det i dag rundt 230 tilsvarende bedrifter, som har som formål å gi mennesker en mulighet til å komme i ordinært i arbeid. – Det hele startet med at vi kunne gi jobb til personer som har behov for varig tilrettelagt arbeid, forklarer Sølvi. De siste årene har en stadig større del av bedriftens innsats også handlet om å hjelpe folk til å komme seg ut i jobb eller skole. – De styrende myndigheter legger stadig større vekt på at folk skal ut i arbeid. Det ble i 1996 opprettet 20 varig tilrettelagte arbeidsplasser. Det førte til at vi kunne etablere en rekke tjenester som er viktige for hadselsamfunnet.

Lokalsamfunnet
– Det handler eksempelvis om transport, vaskeri og snekkertjenester, forklarer asvosjefen. I løpet av ett år er det tilsammen rundt 100 mennesker som er i ulike tiltak i regi av Asvo. Noen er innom en kort periode, mens andre har behov for lengre tid i systemet. Sølvi Pedersen har ett svar på VAs spørsmål om hennes ønskeliste til jul for Asvo: – Jeg kunne ønske meg mer forutsigbare rammevilkår fra myndighetene. Det er uheldig dersom det eksempelvis blir bestemt å sette ut arbeid med bistand på anbud, sier Pedersen. Strålende fornøyd Både asvosjefen og jobbkonsulentene understreker følgende: – Vi har et ønske om å formidle at alle mulige folk som har behov for veiledning i forhold til sin jobbsituasjon skal kunne ha nytte av vår hjelp. Det kan handle om sosiale forhold, eller det fysiske. Vi ønsker et nært og godt samarbeid også med bedrifter som måtte ha behov for ekstra ressurser. Det kan være små foretak som trenger hjelp, men som foreløpig ikke har råd til å ansette flere folk. Her kan vi bidra med hjelp, som ledd i arbeidspraksis, understrekes det fra Asvo.>

Driver viktig butikk

– Vi skal tjene penger, og vi skal skape verdier, understrekes det fra Hadsel Asvo.

Vekstbedriften ble etablert i 1996, og kan dermed starte planleggingen av sitt 20-årsjubileum i 2016. Snart 20 år Bedriften har siden 2004 økt sin omsetning fra rundt 5,5 millioner kroner til nærmere 15 millioner kroner i fjor. Det ga litt over 800 000 kroner i overskudd. – Vi må fornye oss, vi må investere i utstyr, og vi må fremfor alt bety noe for både ansatte og lokalsamfunn. Selvsagt skal vi tjene penger, sier asvosjef Sølvi Pedersen. Selger tiltaksplasser Salg av tiltaksplasser til NAV utgjør over ni millioner kroner av inntektene, mens vaskeri og snekkertjenester er viktigste enkeltvirksomheter, forklarer Pedersen.

Hopp rett ned til innholdet